موسسه علوم پزشکی سينا

موسسه علوم پزشکی سینا

شروع ثبت نام کنکورهای آزمایشی دوره دکتری

aeff4460-225b-4432-8556-fb821d86c176_Hoofdfoto PhD candidates - ND3_0151_580x300


شروع ثبت نام کنکورهای آزمایشی دوره دکتری

ثبت نام کنکورهای آزمایشی دوره دکتری موسسه علوم پزشکی سینا آغاز گردید. شما می توانید به صورت حضوری و یا مکاتبه ای در این آزمون ها شرکت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائیدبرو بالا