موسسه علوم پزشکی سينا

موسسه علوم پزشکی سینا

چند توصیه از طرف اساتید موسسهدر روزهای آخر منتهی به کنکور، به مرور نکات و تمرین تست زنی بپردازید و بر روی زمانبندی تست زدن مهارت پیدا کنید.

خواندن مطالب و منابع جدید اکیدا ممنوع است.

حداقل یک بار دیگر از خودتان یک آزمون آزمایشی کامل بگیرید.

مراقب وسوسه های سر جلسه آزمون باشید و سئوالاتی را که بیش از دو گزینه شک دارید اصلا نزنید.

اگر سوال یا سئوالاتی را نمی دانستید این را بدانید که بیش از 90 درصد داوطلبین کنکور نیز پاسخ آن را نمی دانند لذا استرس پیدا نکنید و با اعتماد به نفس ادامه دهید.

 برو بالا