موسسه علوم پزشکی سينا

موسسه علوم پزشکی سینا

مزایای دکتری وزارت بهداشتبرتری های وزارت بهداشت نسبت به وزارت علوم برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری

 

در وزارت بهداشت سهم آزمون کتبی 50درصد و سهم مصاحبه 50 درصد است.

 

تعداد منابعی که بایستی برای کنکور دکتری وزارت بهداشت بخوانید بسیار کمتر از وزارت علوم است.

 

کسی که دانشجوی دکتری وزارت بهداشت بشود از همان ابتدا حقوق ماهیانه (تقریبا دو برابر قانون کار) دریافت می کند.

 

بودجه های عظیمی که وزارت بهداشت برای سیستمی کردن فرآیند در طرح تحول نظام سلامت در نظر گرفته است

 

بازار کار بسیار بکر و مستعدبرو بالا