موسسه علوم پزشکی سينا

موسسه علوم پزشکی سیناخصوصیات آزمونهای آزمایشی ما
1- رعایت توزیع نرمال و پراکندگی سؤالات
اساتید و طراحان این مرکز با توجه به مباحث پراهمیت، بودجه بندی استانداردی را برای آزمون ها درنظر می گیرند. توجه به ضریب سختی و آسانی سؤالات در نظر گرفتن تست های بیشتر برای مباحث مهم تر باعث می شود داوطلبان با آزمون هایی مناسب و سنجیده رو به رو شوند.
2- قراردادن دام یا تله تستی
در چند سال اخیر با توجه به تمایل دانشجویان به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، سؤالات آزمون‌های دکتری تخصصی بسیار زیرکانه طراحی می‌شوند و معمولاً گزینه‌ها با توجه به خطای احتمالی دانشجویان بسیار نزدیک به هم طراحی می‌شوند تا داوطلبان با پایه علمی ضعیف گزینه غلط را انتخاب کنند. در آزمون‌های آزمایشی این مؤسسه اکثر تست ها با توجه به این ایده طراحی می‌شود و به این ترتیب دانشجویان پس از گرفتاری در دام‌های تستی سرانجام پس از چند آزمون دیگر تجربه کافی را برای برخورد با این گونه تست‌ها پیدا خواهند کرد.
3- انطباق با منابع آزمون
در طراحی سؤالات آزمون‌های آزمایشی از طراحان و اساتید محترم خواسته می‌شود از منابع مرجعی که در دانشگاه‌های معتبر مختلف تدریس می‌شوند و همچنین در کنکور سالهای اخیر بیشترین تکرار سئوالات را داشته اند، تست طراحی کنند و برای هر درس در حدود 70% سؤالات به این شکل طراحی می‌شوند و در حدود 30% سؤالات با توجه به سابقه اساتید و طراحان حرفه‌ای سؤال، کاملاً نوآوری و خلاقانه با پیش‌بینی سؤالات احتمالی طراحی می‌شود.
4- دفترچه ی پاسخنامه ی تشریحی
در آزمون‌های این مؤسسه پاسخ‌ها کاملاً تشریحی هستند و در مواردی که لازم است دلیل غلط بودن سایر گزینه‌ها هم توضیح داده می‌شود. در واقع دفترچه های پاسخنامه ی تشریحی آزمون های آزمایشی این موسسه خودشان یک جزوه آموزشی می باشند که در هر آزمون تمام موارد را مرور و تشریح می کنند.
5- کارنامه
کارنامه‌ پس از هر آزمون در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. این کارنامه ها به نوعی نقش مشاور را نیز بازی می کنند. بخشی از اطلاعاتی که در این کارنامه ارایه می شود به شرح زیر است:

الف) رتبه داوطلب در مقایسه با دیگر شرکت کنندگان در هر درس و همچنین در کلیه دروس مشخص می‌شود
ب) مقایسه نمره کل داوطلب با نمره کل قبول شدگان دو سال اخیر
ج) در هر درس به تفکیک، درصد جوابدهی داوطلب و بالاترین درصد کسب شده قید می گردد.برو بالا